O Nama

GMP GRAMONT-NS

Preduzeće GMP GRAMONT-NS je osnovano 2002. godine u Novom Sadu. Preko dvadeset godina trajemo i uspešno poslujemo na tržištu, u području delatnosti projektovanja objekata niskogradnje i drugih putnih objekata, kao i tehničkog regulisanja saobraćaja.

Kontinuirano ulažemo u usavršavanje stručnog kadra, razvoj usluga i partnerskih odnosa. Naš dalji razvoj i poslovanje usmeravamo u pravcu svetskih trendova u oblasti naše osnovne delatnosti, pa s tim u vezi se i usluge koje nudimo kreću ka što uspešnijem i savremenijem rešavanju potreba naših klijenata.

Integrisani sistem menadžmenta

Integrisanim sistemom menadžmenta obuhvaćeni su svi zahtevi implementiranih standarda u svim organizacionim celinama našeg preduzeća, a implementirani su sledeći međunarodni standardi:

ISO 9001

sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001

sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001

sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Velika Licence

GMP GRAMONT-NS je licenciran od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije:

Licenca P131G2

projektovanje saobraćajnica za državne puteve I i II reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze;

Licenca P131S1

projektovanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve I i II reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze;

Licenca P132G1

projektovanje građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve I I II reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze

Upoznajte naš tim

Naš tim čine stručni kadrovi u oblasti projektovanja saobraćajnica, saobraćajne signalizacije, konstrukcija i instalacija, sa zajedničkim ciljem da uvek pruži trajna, sigurna i ekonomična rešenja u skladu sa savremenim tehnologijama i aktuelnim trendovima u niskogradnji.

Davor Žderić
dipl.inž.građ

Direktor
ODGOVORNI PROJEKTANTI

Aleksandar Petrić
dipl.inž.saobr.

odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije

Jelena Mumin
dipl.inž.građ

odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Goran Zečević
mast.inž.građ.

odgovorni projektant saobraćajnica

Stefan Bošnjaković
mast.inž.građ.

odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Sonja Brstina
dipl.inž.građ.

odgovorni projektant saobraćajnica

Veselin Arsenin
dipl.inž.el.

odgovorni projektant

Tadija Kojić
dipl.inž.građ.

odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Biljana Sarić
mast.inž.građ.

odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

Goran Đokić
dipl.inž.saobr.

odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije

Zoran Milojević
dipl.inž.građ.

odgovorni projektant saobraćajnica
PROJEKTANTI SARADNICI

Anita Rajda
mast.inž.građ.

projektant saobraćajnica

Milana Šarenac
mast.inž.saobr.

projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije

Vanja Arsić
mast.inž.građ.

projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije
TEHNIČARI

Svetlana Gorec
građ.tehn.

Dragiša Radenković
građ.tehn.

Vesna Momčilović
građ.tehn.

Tibor Koči
tehničar za održavanje informacionih sistema

ADMINISTRACIJA

Nataša Logarušić

administrativno-tehnički sekretar

Kontakt

  • Tihomira Ostojića 2
    21000 Novi Sad
  • +381 21 672 30 60
    +381 21 661 09 65
  • gramont@gmpns.co.rs

Naša lokacija

© 2024 GMP GRAMONT-NS • Design by TRIGON DESIGN STUDIO, Čačak
GMP Novi Sad
sr_RSSerbian