COVID-19

ODLUKA O ORGANIZOVANJU RADNOG VREMENA u GMP GRAMONT-NS doo Novi Sad RADI SPREČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Vlada Republike Srbije je donela:

Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 „Sl. glasniku RS“, br. 66/2020, 93/2020 i 94/2020

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je:

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti „Sl. glasniku RS“, br. 94/2020 od 3. jula 2020. god., koji se primenjuje od 11. jula 2020. god.

PLAN PREVENTIVNIH MERA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 u preduzeću GMP GRAMONT-NS DOO

Realizovana je izgradnja produžetka Bulevara Jovana Dučića prema Projektno-tehničkoj dokumentaciji koju je izradio GMP GRAMONT-NS doo

O Nama

Preduzeće GMP GRAMONT-NS DOO ZA PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH I DRUGIH OBJEKATA NOVI SAD, je osnovano 26.06.2002 sa idejom, po proceni osnivača, da dopuni ponudu u nedostajućim kapacitetima projektovanja pre svega na objektima od značaja za Republiku.

Za realizaciju ove ideje, pored tehničke i kadrovske opremljenosti, trebalo je pronaći mesto na tržištu i dokazati ozbiljne namere. Ideja je u potpunosti realizovana.

Osnovne oblasti iz domena niskogradnje koje se kontinuirano izvršavaju:

 • Projektovanje državnih puteva I i II reda kao i ostalih puteva
 • Projektovanje mostova na državnim putevima I i II reda i na ostalim putevima
 • Projektovanje saobraćajnih priključaka na državne puteve I i II reda kao i na ostale puteve
 • Ozakonjenje saobraćajnih priključaka na državne puteve I i II reda kao i na ostale puteve

Usluge

Projektovanje državnih puteva I i II reda kao i ostalih puteva

Projektovanje državnih puteva I i II reda , auto puteva, lokalnih puteva i svih saobraćajnih površina na javnim i privatnim površinama.
Takođe, obuhvata projekte saobraćajne signalizacije, stalne i privremene, objekte za prihvat i odvođenje vode, kao i ostale infrastrukturne instalacije ako su predmet projektovanja. Aktivnost podrazumeva i sprovođenje CEOP_a po svim fazama projektovanja.

Projektovanje mostova na državnim putevima I i II reda i na ostalim putevima

Projektovanje mostova na državnim putevima I i II reda , auto putevima, lokalnim putevima i na svim lokacijama koje Investitori traže.
Obuhvata projekte saobraćajne signalizacije, stalne i privremene, objekte za prihvat i odvođenje vode, kao i ostale infrastrukturne instalacije ako su predmet projektovanja. Aktivnost podrazumeva i sprovođenje CEOP_a po svim fazama projektovanja.

Projektovanje saobraćajnih priključaka na državne puteve I i II reda kao i na ostale puteve

Pored ostalog, obuhvata projektu dokumentaciju prema zahtevima Državne revizione komisije (Idejni projekat, Studija opravdanosti, stalna i privremena saobraćajna signalizacija, i druga dokumentacija koja se traži Lokacijskim uslovima i zahtevima Komisije).
Aktivnost podrazumeva i sprovođenje CEOP_a po svim fazama projektovanja.

Ozakonjenje saobraćajnih priključaka na državne puteve I i II reda kao i na ostale puteve

Pored ostalog, obuhvata projektnu dokumentaciju prema zahtevima Organa nadležnog za ozakonjenje, i sprovođenje procedure ozakonjenja. Prvo Rešenje o ozakonjenju saobraćajnog priključka na državni put, na teritoriji Vojvodine, je realizovano kroz aktivnosti našeg preduzeća.

Reference

Uspešno smo projektovali kako male tako i velike i kompleksne projekte. Pogledajte listu naših projekata.

Putevi
 • Tehnička dokumentacija parkinga, pešačkih i biciklističkih staza na Bulevaru oslobođenja od Futoške ulice do Mosta Slobode u Novom Sadu
 • Projekat za izgradnju puta Tomaševac-Dobrica
 • Idejni i Glavni projekti ulica Bulevar Miloša Obilića i Bulevar Žarka Zrenjanina u Vršcu
 • Idejno rešenje za izgradnju biciklističke staze duž kanala Begej od granice sa Rumunijom do granice između opština Žitište i Zrenjanin
 • Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja državnog puta IIA reda od Kanjiže do državne granice sa Rumunijom (GP Međa) deonica od čvora 10401 -Banatsko Aranđelovo do čvora 10402 -Crna Bara od km 12+373 do km 29+473
 • Idejno rešenje i Glavni projekat rekonstrukcije ulice Knjaza Miloša i Zanatlijske u Aranđelovcu.
 • Projekat ulice Nikole Pašića, sa raskrsnicama na ulicama Miletićeva, Đurđa Smederevca, Nušićeva, Birčaninova, Dositeja Obradovića, deo Bulevara oslobođenja i Beogradske, u Zrenjaninu.
Mostovi
 • Tehnička dokumentacija popravke mosta na državnom putu IB reda broj 18, Straža-Bela Crkva
 • Tehnička dokumentacija mosta preko reke Kačer na putu IB reda broj 22, Ćelije-Ljig
 • Glavni projekat rehabilitacije nadvožnjaka “Zelena Gora”, na državnom putu IB reda broj 23, u Kraljevu
 • Tehnička dokumentacija “Drvenog pešačkog mosta” u centru Divčibara, na državnom putu IIA reda broj 175
 • Tehnička dokumentacija Drumskog mosta preko reke Tamnave, na lokalnom putu, u mestu Koceljeva
 • Tehnička dokumentacija Drumsko-pešaćčkog mosta “Sušica”, na državnom putu IB reda broj 23, Zlatibor-Sušica
 • Tehnička dokumentacija Rehabilitacije nadvožnjaka u Kneževićima na državnom putu IB reda broj 23, Užice-Zlatibor
 • Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju Nadvožnjaka na putu IA reda broj 4, Požega
 • Glavni projekat za izgradnju mosta preko kanala Begej, na obilaznici oko Zrenjanina
 • Tehnička dokumentacija popravke mostova Bistrica 4, Bistrica 6 Bistrica 7 Bistrica 8, na putu IA reda broj 6, Nova Varoš-Prijepolje
Saobraćajni priključci
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIB reda broj 40 (Žička ulica) u Kraljevu
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIA reda broj 111 u Novom Sadu
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIA reda broj 131 u Opovu
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIA reda broj 102 u Temerinu
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIB reda broj 12 u Somboru
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIB reda broj 317 u Pećinci
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIB reda broj 12 u Novoj Crnji
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na auto put I A reda broj 3 u Batrovcima
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIA reda broj 100 u Čeneju
 • Projektna dokumentacija (IDR, IDP, PGD, PZI) za saobraćajni priključak na državni put IIA reda broj 111 u Bačkom Petrovcu
Ozakonjenje saobraćajnih priključaka
 • Ozakonjenje saobraćajnog priključka na državni put I B reda broj 18 u Konaku
 • Ozakonjenje saobraćajnog priključka na državni put I B reda broj 12 u Kleku

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite da nas kontaktirate, dođite do naše kancelarije ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.